اخبار
به این وسیله به اطلاع می رساند نرم افزار بهینه ساز طراحی (DesignOptimizer) با آیین نامه 2800 ویرایش 4 منطبق شد... »ادامه
همانگونه که قبلا اطلاع داده بودیم گروه نرم افزاری سازه در نمایشگاه ساختمان تهران که در مردادماه امسال برگزار خواهد شد با... »ادامه
امسال با اخبار و اتفاقات ویژه در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران حضور خواهیم یافت... »ادامه
به‌روزرسانی نرم‌افزار
1394/04/30 سازه 90 نسخه 2.9404.1
آخرین تغییرات سازه 90
اصلاح دیوار برشی پیشرفته: اضافه شدن گزینه ...Check if As(v)<= 0.01Ag در تنظمیات آرماتورهای عرضی دیوار به منظور کنترل ترسیم یا عدم ترسیم سنجاقی در خارج از ناحیه المان مرزی
اصلاح فونداسیون پیشرفته (مقطع چاهک آسانسور)
اصلاح دستور Report‌ (گزارش گیری خاموت ستونها در پروژه‌های ETABS2015) »ادامه